Biokaasusta lisätulonlähde maatiloille

Biokaasu on nouseva energianlähde, jonka merkitys tulee jatkossa kasvamaan entisestään kiristyvien päästönvähennystavoitteiden johdosta. Biokaasu on koostumukseltaan metaania, joka on tuotettu biologisesti – toisin kuin maakaasu, joka on fossiilista alkuperää. Koska biokaasu tuotetaan eloperäisistä jätteistä, jotka hajoaisivat hiilidioksidiksi joka tapauksessa, ovat biokaasun päästöt periaatteessa olemattomat – lukuun ottamatta mahdollisen jakelun ja kuljetuksen päästöjä.

Vuoden alusta lähtien kaasuautoilu on kasvattanut suosiotaan, sillä auton muuttamiseen kaasutoimiseksi saa Trafilta avustusta, ja kaasualan toimija Gasum on aloittanut houkuttelevia kampanjoita, joissa bio- tai maakaasua voi tankata rajattomasti kiinteään kuukausihintaan. Vastikään Helsingin Sanomat koeajoi kaasukäyttöisen Opel Astran, ja totesi sen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi Etelä-Suomessa asuvalle, joka etsii perheautoa.

Biokaasu on mielenkiintoinen kohde erityisesti maatiloille, sillä raaka-ainetta saadaan omilta pelloilta ja navetasta. Biokaasureaktori ei ole nirso, vaan sille kelpaa lähes mikä tahansa eloperäinen raaka-aine. Lisäksi tuotetulle biokaasulle löytyy monia hyviä käyttökohteita maatiloilta, kuten sähkön ja lämmön tuottaminen rakennuksiin sekä polttoaineeksi koneisiin ja autoihin. Myös valtio on huomannut biokaasun edut ja tarjoaakin ruhtinaallista tukea biokaasulaitosinvestoinnille: tukea voi saada 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Kuinka maatalousyrittäjä voisi ottaa askeleen eteenpäin ja ryhtyä tuottamaan biokaasua? Hyvä uutinen on, että biokaasulaitokset eivät varsinaisesti ole mitään rakettitiedettä. Alan asiantuntijoiden toistaman fraasin mukaan “Intiassa biokaasulaitoksia on melkein joka takapihalla”. Suomessa on myös melko hyvin aiheeseen liittyvää opetusta.

Riippuen siitä, miten syvällisesti aiheeseen haluaa syventyä, on biokaasualan kursseja tarjolla aimo kattaus. Mikäli on vasta hakeutumassa maatalousalalle, voisi bioenergia-alan koulutus olla hyvä vaihtoehto. Koulutuksen voi suorittaa monissa ammattikouluissa ympäri Suomen, ja siinä käsitellään paitsi biokaasua, myös muita bioenergian muotoja, kuten puuta ja aurinkovoimaa.

Mikäli haluaa opiskella alaa syvemmälle, on biokaasualan koulutusta tarjolla niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Muun muassa Vaasan, Turun ja Hämeen ammattikorkeakoulut tarjoavat aiheeseen liittyvää opetusta, koulutusalojen ollessa esimerkiksi biotekniikka ja ympäristöteknologia. Yliopistoista ainakin Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopisto tarjoavat biokaasualan opetusta.

Mikäli toimii jo maatalousyrittäjänä, lienee lyhyempi perustason kurssi parhaiten soveltuva. Tällaista koulutusta tarjoavat ammattiopistot ja kehittämiskeskukset ympäri maan. Lisäksi Suomessa on jo laaja alan laitetoimittajien verkosto, josta saa paitsi tarvitsemansa laitteet, myös käyttökoulutuksen.