Maatalousalan kurssit ja koulutus

Maatalous vaatii runsaasti niin sanottua ammattioppimista, jossa asioita on opittava itse maatilalla työskentelemällä ja osaaminen kehittyy hiljalleen. Kuitenkin erilaisia kursseja ja koulutusta maataloudesta on mahdollista saada yliopistotasolle asti. Maatalousalaan lasketaan usein kuuluvaksi myös puutarha-ala, jota voi myös opiskella eri tasolla joko ammattikorkeakoulussa tai erilaisilla kursseilla esimerkiksi kaupunkiviljelyssä, joka on kasvattanut suosiotaan runsaasti.

Pienimuotoisia kursseja

Puutarhakursseja järjestävät esimerkiksi erilaiset yksityiset järjestöt, kuten hyötykasviyhdistys ja jotkut kaupalliset puutarhat. Näitä järjestetään erityisesti keväisin kun on istutusten aika ja monet pääsevät myös hyötymään sadosta viemällä osan siitä kotiin.

Myös maataloudessa voidaan järjestää kursseja esimerkiksi eläinten hoidossa. Erilaiset 4H-kerhot tarjoavat lapsille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden huolehtia kotieläimistä. Lahden 4H-kerho järjestää esimerkiksi ilmaisen kurssin, joka toimii johdatuksena maatilan töihin ja kurssi on tarkoitettu 13 – 29-vuotiaille. Näitä kursseja voi löytää 4H-kerhojen kotisivuilta.

Ammattikoulu ja AMK-tutkinnot

Myös pidempää koulutusta on mahdollista saada alan laitoksissa ja monet ammattikoulut tarjoavatkin maatalousalan tai puutarha-alan perustutkintoa, joita on mahdollista käydä myös aikuisena. Monesti osa tutkinnosta on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna. Niihin kuuluu muun muassa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin perustutkinto ja maatalousalan perustutkinto. Myös puutarha-alan perustutkinto on mahdollinen.

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista käydä esimerkiksi agrologin perustutkinto. Sen tarkoituksena on valmistaa toimimaan yrittäjänä luonnonvara-alalla ja tutkintoon sisältyy runsaasti harjoittelua ja tekemällä oppimista. Agrologit työskentelevät esimerkiksi maatalousyrityksissä, -kaupassa tai -koulutuksessa. Puutarhatalouden koulutusohjelmasta valmistuu hortonomeja, jotka voivat työskennellä esimerkiksi viljelypäällikköinä tai asiantuntijoina alan yrityksissä.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Yliopistossa voi maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskella maatalousalan erilaisia tieteellisiä aspekteja, kuten maaperätiedettä ja kestävää viljelyä, kasvitauteja, viljelyteknologiaa tai kotieläinten ravitsemusteidettä. Monessa yliopistokoulutuksen alassa näkökulma on enemmän tieteellinen kuin käytännöllinen ja yliopistokoulutuksen saaneet päätyvätkin usein esimerkiksi asiantuntijoiksi erilaisiin valton laitoksiin, kuten kasvitarkastajiksi maahan tuoduille vihanneksille, tai suunnittelijaksi erilaisiin viljelyohjelmiin tai viljelyalan yrityksiin.

Kotieläintietelijät tekevät myös paljon yhteistyötä eläinlääkäreiden ja viljelijöiden kanssa suunnitellessaan karjalla mahdollisimman ravitsevaa ja tuotannon kannalta hyvää ruokavaliota. Moni yliopiston maatalousala vaatiikin runsaasti poikkitieteellistä osaamista ja usean isomman ja pienemmän kokonaisuuden hallintaa ja ymmärtämistä.