Blog

Maatalous Suomessa vuonna 2023

Maatalous on Suomessa edelleen varsin tärkeä, joskin pienentyvä ala, joka edistää maan taloutta ja elintarviketurvaa. Suomen maataloustuotanto keskittyy pääasiassa vilja- ja maitotuotteisiin, mutta myös esimerkiksi vihanneksilla on suuri merkitys. Vaikka perinteisiä viljelymenetelmiä yhä käytetään, on nykyaikainen teknologia mahdollistanut maanviljelijöiden tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen.

Kasvavista kustannuksista ja maatilojen määrän hupenemisesta huolimatta Suomi on viime vuosina edistynyt huomattavasti kestävän maatalouden käytännöissä ja pyrkinyt pienentämään hiilijalanjälkeään säilyttäen samalla korkealaatuiset tuotteet. Tämä on saavutettu esimerkiksi täsmäviljelyn kaltaisilla edistysaskeleilla sekä oikeanlaisella vesihuollolla ja lannoitteiden käytön suhteen. Lisäksi hallitus tarjoaa kannustimia viljelijöille, jotka ottavat käyttöön luonnonmukaisia tai muita ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Maatilojen määrä vähenee jatkuvasti

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin mukaan Suomessa oli noin 44 700 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2021. Maatilojen määrä on pienentynyt jatkuvasti ja maatalousyritysten määrä vähenee noin tuhannen tilan vuosivauhdilla. Maatiloja koettelevat erityisesti kohonneet kustannukset: rehut, lannoitteet ja energia ovat kallistuneet. Yhä tärkeämpää onkin siis kiinnittää huomio kukkaroon. Ja kun pohditaan kukkaron sisältöä, on hyvä mainita myös kryptovaluutan suosion kasvaminen: maatilalla tarvittavia ja muita arjessa tarpeellisia välineitä voi maksaa yhä enemmän kryptoilla, kuten bitcoineilla. Bitcoinien helposta ostamisesta ja esimerkiksi eurojen muuttamisesta bitcoineiksi, voi lukea lisää täällä.

Perinteisesti Suomessa maatilat ovat periytyneet sukupolvelta toiselle samassa perheessä, mutta teknologian muutosten ja taloudellisten paineiden vuoksi tämä ei ole nykypäivänä välttämättä mahdollista. Monet nuoret valitsevat maanviljelyn sijaan toisen ammatin ja perhetila suljetaan sopivan tilanjatkajan uupuessa.

 

Kestävää maataloutta

Vuonna 2023 Suomi jatkaa kestävän maatalouden edistämistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus on viime vuosina toteuttanut erilaisia strategioita ja aloitteita. Näitä ovat muun muassa luonnon monimuotoisuutta suojelevat suojelualueet, parempi vesihuolto sekä luonnonmukaisten viljelymenetelmien tukeminen. Suomi edistää myös aktiivisesti uusiutuvien energialähteiden kehittämistä vaihtoehtona perinteisille fossiilisille polttoaineille. Tähän kuuluvat investoinnit tuulivoimaloihin, aurinkopaneeleihin ja muihin uusiutuviin teknologioihin. Lisäksi maanviljelijöiden, maaseutuyrittäjien ja metsänomistajien ammatti- ja etujärjestö MTK tarjoaa kattavaa tietoa uusiutuvista luonnonvaroista ja niiden kestävästä sekä taloudellisesta hyödyntämisestä – nämä kaikki tekijät myös yhdistävät MTK:n jäseniä.

Yhä enemmän on lisäksi kiinnitetty huomiota maataloustoiminnan päästöjen vähentämiseen kannustamalla viljelijöitä ottamaan käyttöön tehokkaampia tekniikoita, kuten peltoviljelyä ilman maanmuokkausta ja täsmäkastelujärjestelmiä.